Guido Vogels

Kinesist

ORT - docent / fascilitator

___________________________________________________________________

Manuele therapie

Viscerale therapie (osteopatische technieken)

Cranio - sacrale therapie

Emotioneel lichaamswerk (SER)

Psycho - energetica

NLP

Atlasbehandeling

 


De basis van de praktijk is de bewegingsleer en -therapie (kinesitherapie).

Daaruit vloeit een holistische benaderingswijze die rekening houdt met de

multi-dimensionele werkelijkheid van de mens.

Aanvullende specifieke therapieën worden hiertoe aangewend.